Các dịch vụ:
*

Vay kinh doanh

Trong quá trình sản xuất kinh doanh,vốn cố định được luân chuyển dần từng phần.Vì vậy, quy mô vốn cố định sẽ quyết định đến đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển giá trị vốn cố định tạo nên đặc thù vốn cố định:

* Là hình thái biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

* Giá trị của vốn được luân chuyển dần dần từng phần vào giá trị sản phẩm .

Tài sản cố định khi tham gia vào quá trình sản xuất tính năng, công suất bị giảm dần do bị hao mòn và sự giảm dần về mặt giá trị.Vì thế vốn cố định được tách làm hai phần:

* Một phần ứng với giá trị hao mòn được chuyển vào giá trị của sản phẩm dưới hình thức chi phí khấu hao và được tích lũy thành quỹ khấu hao sau khi hàng hóa được tiêu thụ . Quỹ khấu hao dùng để tái sản xuất tài sản cố định.

* Phần còn lại vẫn được giữ lại trong hình thái của tài sản cố định. Bộ phận giá trị này không ngừng giảm đi vốn cố định hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời hạn sử dụng và khi giá trị thực tế ban đầu đã được thu hồi toàn bộ.

 

+ Vốn lưu động: Vốn lưu động là một bộ phận của vốn kinh doanh được ứng ra để mua sắm tài lưu động và tài sản lưu thông nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách thường xuyên, liên tục.

Nó được biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động. Tài sản lưu động của doanh nghiệp bao gồm: tài sản ở khâu dự trữ sản xuất như: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, công cụ, tài sản ở khâu sản xuất như: sản phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm, chi phí chờ phân bổ.

Trong quá trình sản xuất , khác với tài sản cố định , tài sản lưu động của doanh nghiệp luôn thay đổi hình thái biểu hiện để tạo ra sản phẩm . Vì vậy giá trị của nó cũng được dịch chuyển một lần vào giá trị sản phẩm tiêu thụ .Từ đặc điểm này quyết định việc quản lý và thu hồi vốn lưu động.

Khởi đầu vòng tuần hoàn vốn lưu động ở hình thái tiền tệ sau đó chuyển sang hình thái vật tư hàng hóa dự trữ , qua giai đoạn sản xuất được biến thành bán thành phẩm và thành phẩm . Kết thúc vòng tuần hoàn sau khi hàng hóa được tiêu thụ , vốn lưu động lại trở về hình thái tiền tệ như điểm xuất phát ban đầu của nó .

Vậy vốn lưu động của doanh nghiệp là số tiền ứng trước về tài sản lưu động và lưu thông nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục .Vốn lưu động luân chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần , tuần hoàn liên tục và hình thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất .
2. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Trong nền kinh tế thị trường vốn kinh doanh của doanh nghiệp  được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau .Tùy theo việc doanh nghiệp huy động vốn từ đâu mà có mà có thể phân loại nguồn vốn kinh doanh thành hai loại khác nhau.

2.1 Căn cứ vào nguồn hình thành vốn kinh doanh

Nguồn vốn kinh doanh được chia ra làm hai loại :

* Nguồn vốn chủ sở hữu: là phần vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp .Nó có thể hình thành do ngân sách nhà nước cấp , vốn điều lệ của chủ sở hữu , vốn tự bổ sung từ lợi nhuận doanh nghiệp ….* Công nợ phải trả:là các khoản nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả cho các tác nhân kinh tế như:nợ tiền vay ngân hàng , vay các tổ chức kinh tế , các khoản nợ khách hàng chưa thanh toán ….
2.2 Căn cứ vào phạm vi huy động vốn

* Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp : là nguồn vốn có thể huy động được từ số vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp : tiền khấu hao tài sản cố định , lợi nhuận để tái đầu tư nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh , các khoản dự phòng , các khoản thu từ thanh lí , nhượng bán tài sản cố định .

* Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp :là nguồn vốn doanh nghiệp có thể huy động từ bên ngoài như:liên doanh liên kết ,khoán vốn mà doanh nghiệp có thể vay dài hạn của các doanh nghiệp ngân hàng thương mại, công ty tài chính…phát hành trái phiếu để doanh nghiệp có thể thực hiện vay vốn trung hạn và dài hạn qua thị trường với khối lượng lớn.

* Theo thời gian huy động và sản xuất :dựa vào tiêu chí này có thể phân ra làm chia nguồn vốn doanh nghiệp thành hai loại :

– Nguồn vốn thường xuyên: huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản vay dài hạn .Đây là nguồn vốn có tính chất ổn định và dài hạn mà doanh nghiệp có thể vay .

– Nguồn vốn tạm thời :là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới một năm) mà doanh nghiệp có thể sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn có tính chất tạm thời , bất thường phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Nguồn vốn này bao gồm :các khoản nợ ngắn hạn ,các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Đối với những người mới ra trường hoặc những người đang đi làm và nuôi ý định khởi nghiệp, kinh doanh riêng vừa là cơ hội lại là một thử thách lớn khi số vốn chưa đủ lớn. Và vay vốn kinh doanh là giải pháp hữu hiệu được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, điều các khách hàng quan tâm là vay lãi suất có nhiều ưu đãi. Để giải quyết vấn đề này, hiện nay một số ngân hàng có các chương trình là gói vay doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề tài chính. Và điều họ luôn quan tâm hằng đầu là vay tiền lãi suất thấp tại những ngân hàng uy tín.

Ổ cắm điện thoạiCác hình thức cho vay vốn kinh doanh lãi suất thấp ngân hàng

Dựa vào mục đích sử dụng vốn, các hình thức cho vay phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

    Vay đầu tư dự án, máy móc, nhà xưởng, mua sắm thiết bị….
    Vay vốn lưu động để phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động của công ty.

Dựa vào tài sản đảm bảo, có hai hình thức vay vốn là vay không có tài sản đảm bảo (vay tín chấp) và vay có tài sản đảm bảo (vay thế chấp)

Vay tín chấp

Đối với khách hàng là công ty, doanh nghiệp, Vay tín chấp phục vụ cho mục đích kinh doanh luôn được ưa chuộng bởi vì không đòi hỏi khách hàng có tài sản đảm bảo cho khoản vay của mình. Điều này rất phù hợp cho các doanh nghiệp mới trong thời gian đang đầu tư dự án. Do tính chất rủi ro hơn nên lãi suất đối với vay tín chấp này sẽ cao hơn. Lãi suất cho vay còn phụ thuộc vào đánh giá dự án, xếp hạng tín dụng theo quy định của từng ngân hàng..
Vay thế chấp

Vay doanh nghiệp, công ty  thế chấp là hình thức vay vốn cho mục đích kinh doanh bắt buộc phải có tài sản  bảo đảm kèm theo. Hình thức này phù hợp với khách hàng có nhu cầu vốn lớn. Tài sản  đảm bảo tại ngân hàng có thể là bất động sản, động sản, dự án,…phải có giá trị đủ để đảm bảo cho khoản vay theo quy định của từng ngân hàng.. Ngoài những tiêu chí liên quan đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp để cấu thành lãi suất cho vay, thì vay theo hình thức có tài sản đảm bảo mặt bằng chung lãi suất sẽ thấp hơn hình thức cho vay tín chấp nên trên. Vì vậy, nếu bạn cần vay tiền lãi suất thấp để đầu tư kinh doanh thì nên chọn hình thức vay thế chấp.
Các yếu tố quyết định chọn lựa ngân hàng vay vốn kinh doanh có lãi suất phù hợp
Lãi suất

Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay vốn kinh doanh đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp, công ty phổ biến tại các ngân hàng ở mức 6,8 – 9%/năm đối với ngắn hạn và 9,3 – 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt là những doanh nghiệp có tình hình tài chính minh bạch, vay tiền đầu tư kinh doanh lãi suất thấp hơn ở mức 4 – 5%/năm cho vay ngắn hạn và 7-9% cho vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 – 6%/năm, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 – 4,8%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 4,8 – 6%/năm. Cho nên, nếu bạn muốn vay tiền lãi suất thấp thì vay ngắn hạn là lựa chọn tốt nhất cho bạn.
Cách tính lãi suất vay vốn kinh doanh của ngân hàng

Sẽ có hai hình thức tính lãi là tính theo dư nợ giảm dần (tính theo dư nợ giảm dần là lãi suất sẽ chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ sau khi đã trừ ra phần tiền gốc bạn đã trả trong các tháng trước đó) và tính theo dư nợ ban đầu (tính theo dư nợ gốc ban đầu là lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay ban đầu). Cách tính lãi suất sẽ được ngân hàng ghi cụ thể trong hợp đồng vay.

Thời hạn vay

Thời hạn vay cũng rất quan trọng vì nó liên quan đến thời gian chi trả lãi suất và là hạn mức thanh
Tủ bếp acrylic Phụ kiện tủ bếp bao gồm những gì? Nên đóng tủ bếp ở đâu?, Các đồ phụ kiện tủ bếp không chỉ giúp chị em sắp xếp gọn gàng đồ đạc trong bếp mà còn giúp căn bếp trở nên đẹp hơn, hiện đại hơn. Phụ
Tủ bếp acrylic Bếp ga âm KF-208I sử dụng năng lượng hồng ngoại thay vì sử dụng, Bếp ga âm KF-216 với thiết kế hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến của Đức mang đến sự an toàn, tiết kiệm và hài lòng cho khách hàng. Mặt kính
© 2007 - 2021 http://noimi.giasudaytienganh.com
- Phone: +84-908-744-256